Till minne av

När någon gått bort kan man i dödsannonsen skriva att den avlidne kan hedras genom att en gåva skänks till en förening eller organisation. För att stödja Huskatten Västerås kan man exempelvis skriva:

”Enligt X:s önskan, stöd gärna Huskatten. Pg 33 20 75 -1” eller
”Istället för blommor, tänk på Huskatten. Pg 33 20 75 -1”.

Vill man skänka en gåva till minne av någon så gör vi gärna minnesbrev. Kontakta eller maila oss så ordnar vi med detta.
Ring på 021-18 95 98 eller skicka mail till info@huskatten.com

Dödsboet eller begravningsbyrån får minnesbrevet från oss, där vi skriver att en gåva överlämnats till oss från XX (namnen på de som skänkt en gåva) till minne av den avlidne. Det händer att vi får in minnesgåvor efter begravningen och om inget annat gjorts upp brukar vi därför vänta någon vecka med att skicka minnesbrevet. Om dödsboet önskar få dokumentet till minnesstunden eller begravningen skriver vi ut det som inkommit fram till denna punkt. Om möjligt önskar vi att dödsboet kontaktar oss innan så att vi kan få namn och adress till den som ska ha minnesdokumentet.