Om medlemskap

Vad får jag som medlem?

Som medlem har du rätt att närvara och delta med rösträtt under årsmötet, som är föreningens högst beslutande organ.

Du får ett medlemsblad sänt till dig två gånger per år. Där berättar vi lite om vad som händer hos oss – små och stora vardagshändelser som inte får plats i verksamhetsberättelsen. När medlemsavgiften kommit in på vårt konto får du ett välkomstbrev och senaste Medlemsbladet.

Då vi är medlemmar i Svenska Djurskyddsföreningen får du, genom dem, tidningen DJURENS VÄRLD fyra gånger/år.

Vi har även ett krav för våra volontärer som jobbar på katthemmet att vara medlem.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är en årlig avgift vi tar ut för allas medlemskap som fastställts av årsmötet. För att fortsätta vara medlem måste man därför betala medlemsavgiften en gång om året. Vi har två olika former av medlemskap.

Enskilt medlemskap: 250 kr

Familje-medlemskap: 300 kr

För familje-medlemskap ska gälla skall alla vara mantalsskrivna på samma adress. Glöm inte att uppge alla familjemedlemmars namn vid tecknade av familje-medlemskap.

Redan medlem och har en e-postadress? Bli e-medlem!

Då det är kostsamt att göra utskick i pappersform ser vi gärna att man anmäler sin e-postadress. Då kan vi lägga mer pengar på kissarna istället för på porto, kuvert etc. Som e-medlen kan också få lite annan information som vi inte kan trycka upp och skicka till alla. Ange en e-postadress när du betalar din medlemsavgift eller kontakta oss på info@huskatten.com.

Hantering av personuppgifter och medlemsregister

Huskatten Västerås tar enbart emot de uppgifter vi behöver för att kunna hantera ert medlemskap, inte mer eller mindre. De som har tillgång till medlemmarnas personuppgifter är enbart några personer i styrelsen, som behöver hantera uppgifterna för att kunna förvalta föreningen på rätt sätt.

Vill du inte längre vara medlem och önskar att vi tar bort dina personuppgifter vänligen mejla info@huskatten.com. Då tas dina uppgifter bort direkt och du kommer att få ett svar när det är gjort.

Har du inte betalat medlemsavgiften ligger dina personuppgifter kvar i 365 dagar innan det raderas, utifall du under året skulle betala medlemskapet. Om du efter 365 dagar skulle bli medlem igen behöver du därför skicka in dina personuppgifter igen.

Vill du veta vilka personuppgifter Huskatten Västerås har om dig, vänligen mejla till info@huskatten.com och fråga.

Hanteringen av personuppgifter sker helt enligt GDPR.