Historik

Övergivna och hemlösa katter har alltid funnits i Västerås, precis som i övriga landet. Arbetet för att förbättra situationen för hemlösa djur sker på ideell basis och de djurhem som finns i Sverige drivs av ideella föreningar eller i privat regi.

Föreningens ursprung

I Västerås började Karin Jansa-Bergman, Birgit Eriksson och Kerstin Öjmark, organisera ett arbete med hemlösa katter i februari 1971. Flera personer med empati för djur samlades i en grupp för att arbeta med att förbättra situationen för hemlösa katter. Gruppen hade ingen egen lokal till sitt förfogande utan tog hand om katterna i sina privata bostäder. I december 1979 bildades föreningen Kattvännerna i Västerås. Denna förening delades sedan upp i två grupper och Föreningen Huskatten bildades. Föreningen Kattvännerna avvecklade sin verksamhet 2001 då de aktiva i föreningen uppnått hög ålder och inte orkade fortsätta.

Tiger och Apollo 

I december 2003 kom Tiger till oss och i januari 2004 kom Apollo. Dessa två kissar ”fann” varandra hos oss. De fullkomligt älskade varandra och gick ofta med svansarna slingrade runt varandra. De hjälpte oss med moderlösa kattungar genom att ge dem en varm, mjuk kattmage att ligga vid och de fostrade dem. Vi klarade livet på många, många kattungar tack vare hjälpen från Tiger och Apollo. De jobbade alltså hos oss. De blev också vårt ”kännemärke”, nästan som vår logga. Tiger blev 14 år och Apollo 10 år.

Tiger och Apollo fortsätter att rädda liv! Vi har öppnat ett särskilt konto, ”Tigers och Apollos minneskonto”, som man kan skänka pengar till. Vi har även tryckt upp ett särskilt vykort/minneskort på dessa älskade pojkar och de pengar vi får in vid försäljningen av detta minneskort går till minneskontot. Från detta konto används endast pengar för katter i behov av extra kostsam veterinärvård. Många katter har fått hjälp tack vare Tigers och Apollos minneskonto.

Nuvarande förening tar form

I augusti 2000 flyttade föreningen till nuvarande lokaler på Hemdalsvägen 11 i Västerås. Vid årsmötet den 13/3 2018, § 132, beslutade medlemmarna enligt styrelsens förslag, att vi ska ansöka om medlemskap i Svenska Djurskyddsföreningen. På ett extra styrelsemöte den 21/3, beslutade styrelsen att vårt namn, från den 1/5 2017, skall vara HUSKATTEN VÄSTERÅS.

Vid årsmötet i september 2021 valdes en ny styrelse som, på uppdrag av medlemmarna, leder föreningens verksamhet. Föreståndaren Kimsan sköter den dagliga driften tillsammans med 15-20 volontärer. Styrelsen och volontärerna arbetar alla ideellt.

Tiger (fd. Romeo)

Under våren 2023 hörde matte och husse till en Tiger (fd. Romeo) som blivit adopterad från Huskatten av sig. Med Tigers (fd. Romeo) sjukdomshistorik, efter att han gått bort, ville matte och husse starta ett minneskonto. Syftet bakom minneskontot skulle vara att öronmärka pengar specifikt för huskattens katter som behöver vistas på djursjukhus, dyra undersökningar och för mediciner.