Ägaransvar

Det är viktigt att kastrera, vaccinera, försäkra, id-märka och registrera sin katt. Lösdrivande katter är ett problem. Tvärtemot myten, så klarar sig inte en katt i det vilda, allra helst inte i vårat kalla klimat. Ändå överges många katter av sina ägare. En övergiven katt löper stor risk att skadas, drabbas av sjukdomar och parasiter, och/eller svälta ihjäl. Om den trots allt överlever bidrar den till att den förvildade kattstammen ökar.

Kastrera

I jordbruksverkets förskrifter står det att katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade/steriliserade eller på annat sätt förhindrade att föröka sig okontrollerat.

I Sverige brukar man kastrera katten från sex månaders ålder. För honkatten finns det alternativ till kastrering, och det är att ge den särskilda p-piller. Men användning av p-piller ökar risken för livmoderinflammationer och cancer. Det är en myt att katthonor behöver ha en kull innan de kastreras. Några fördelar med kastrering är att katterna håller sig mer runt hemmet, blir lugnare och får färre skador i slagsmål. En kastrerad katt behöver inte heller annonsera sin närvaro genom att spraya urin.

ID-märkning
Sedan 1 januari 2023 är det ett krav att man måste ID-märka sin katt och registrera den hos jordbruksverket. ID-märkning görs hos veterinären, gärna i samband med att man ändå kastrerar katten. Ansvaret att registrera katten ligger på matte och husse. Så glöm inte bort att registrera din katt efter att du fått katten ID-märkt.

Vaccinera
Både inne- och utekatter ska vaccineras hos en veterinär mot kattsnuva och kattpest. Innekatter kan komma i kontakt med smitta till exempel genom att du tar smitta med dig utifrån. Ibland kan även tilläggsvacciner behövas, t ex för utekatter i områden där det är vanligt med FeLV (felint leukemivirus) kan vaccination mot detta virus rekommenderas. Hör efter hos din veterinär om vad som är lämpligt just för din katt.

Försäkra
Det är mycket viktigt att du tecknar en försäkring för din katt. Du ska aldrig behöva fundera över om du har råd att ge din katt den vård den behöver, och det kan bli dyrt utan försäkring. Hör med försäkringsbolaget vilka olika försäkringar du kan eller bör teckna.