Ordförande Birgitta Larsson
Vice ordförande Stefan Åström
Kassör Catarina Andréasson
Sekreterare Marita Åberg
Vice sekreterare Katarina Arvidsson
Ersättare Therese Gullbäck
Ersättare Elke Klose
   
Revisor Ewa Radgren
Revisorersättare Tina Norrgård
   
Valberedning:  
Charlotta "Lotta" Larsson Sammankallande
Hanna Blandon  
Ann-Sofie Carlqvist  

 

 


Tillstånd:  282-5667-15

Organisationsnummer: 87 80 01-2640